Velkommen til Gudme Vandværk

Gudme Vandværk er et moderne og fuldt opdateret vandværk, som blev renoveret i 2003/2004. Forsyningsnettet bliver løbende kontrolleret og vedligeholdt.

Vandværket er et andelsselskab, som har til opgave at forsyne ejendomme, der ligger inden for værkets naturlige forsyningsområde. Vandværket har 479 forbrugere pr. 1. januar 2017.

Vi håber, at du finder de oplysninger, du søger. Hvis ikke, så kontakt Gudme Vandværk.

 

Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her


 

Driftsstatus

Vandværket kører normalt. Ingen problemer.
Velkommen til Vandværkets nye hjemmeside

1 gang årligt aflæses målerne. Gudme Vandværk udsender aflæsningskort normalt ultimo december. Læs informationen på aflæsningskortet. Hvis du vil indberette aflæsningen via hjemmesiden, kan du gøre det her

Antal besøgende
Besøgende: 16730